Creatief Denken

Creatief Denken is juist in deze tijd één van de allerbelangrijkste dingen die mensen nodig hebben en zouden moeten leren. We leven namelijk in een tijd, dat er ongelooflijk veel mogelijk is en er ongelooflijk veel gerealiseerd kan worden. Maar met de vraag wat we dan gaan realiseren, lopen we direct tegen de beperktheid van ons eigen denken aan. Want om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we creativiteit nodig en moeten we creatief kunnen denken. En juist dat kunnen we niet of nauwelijks.

Het probleem is, dat we nauwelijks geleerd hebben om creatief of scheppend te denken, maar juist het tegenovergestelde hebben ontwikkeld nl. cirkeldenken: we denken steeds op dezelfde manier na over hetzelfde probleem en komen zo ook steeds weer tot dezelfde oplossing. Op deze manier blijven we steken in vaste gedachtepatronen en komen we niet verder.

Creatief Denken kan ons helpen om hieruit te komen. Tijdens een training Creatief Denken leren de deelnemers andere wegen te bewandelen in het denksysteem. De methode reikt concrete tools aan om het cirkeldenken te doorbreken en nieuwe oplossingen te bedenken, die we nog niet eerder hebben gezien.

De tools Creatief Denken zijn erop gericht om anders en slimmer te leren denken en zo nieuwe ideeën te genereren. Creatief Denken stelt vragen, die we al lang niet meer stellen of vragen waar we anders nooit op zouden komen. En juist in dat braakliggende gebied ligt de potentiële winst van Creatief Denken.

Creatief Denken is een methode, die iedereen kan leren. Het reikt tools aan, waarmee je je creativiteit kan ontwikkelen en je hersenen kan trainen om op een andere manier na te denken dan je gewend bent. Dat kost tijd en energie, maar resulteert uiteindelijk in een onbetaalbaar resultaat. In plaats van toekijken hoe de wereld om ons heen verandert, creëren en transformeren wij zelf de wereld. We worden trendsetters in plaats van trendvolgers. We creëren actief een voorsprong in plaats van reactief achter de feiten aan te lopen.

Wij bieden u diverse trainingen Creatief Denken, workshops en ook trajecten om mee te doen met de nieuwste ontwikkelingen in deze tijd. Zie ook onze pagina over Trainingen Creatief Denken op de website van InspirationCompany en de Summerschool Creatief Denken Barcelona van 13 - 19 juli van de Academie voor Innovatief Trainen.


Hoe
verlaag
ik het
ziekteverzuim?
Hoe kan
ik mijn mensen
buiten de kaders
laten denken?

Hoe kan
ik leren
creatief te
denken?

Hoe krijg
ik meer
klanten?

Hoe maak
ik onze
processen
simpeler?